Respect voor elkaars cultuur, met het behouden van de eigen identiteit.

Wij Zijn Allemaal Mensen

Dit nieuwe boek van Max Sordam "Wij Zijn Allemaal Mensen" is een maatschappijleerboek van, voor en over alle mensen als mens. Dit boek gaat over de verbondenheid gericht op menselijke (gelijk)waardigheid om mensen te stimuleren en motiveren in samenhorigheid. Dit boek is binnen Nederland, nu tijdelijk met GRATIS verzendkosten verkrijgbaar via onze website. Verder ook verkrijgbaar bij Bol.com en onderstaande verkooppunten in Amsterdam.

  

Surinaams woordenboek, Sranantongo

Max Sordam presenteert een replica van zijn eerste taalkundig samengesteld Sranantongo leer/woordenboek (1985) nieuwe spelling. Dit boek is opgedeeld in 320 bladzijden, waarvan in het eerste deel, behalve de uitspraak van de 20 alfabetische letters, ook de klanken, de spelling, de grammatica en de eenduidige schrijfwijze van de nieuwe spelling worden behandeld. Dit op basis van de gemaakte afspraken die haarfijn zijn beschreven en opgenomen in de overheidsresolutie (1986) voor de nieuwe spelling. Met dit boek als studiemateriaal, is het mogelijk om zelfstadig het Sranantongo te bestuderen.

In het overige deel zijn zoveel mogelijk woorden opgenomen voor het naslag werk.  Gesneden koek voor autodidacten (Zelfstudie). Je hebt dan geen docenten nodig, met andere woorden, “wie het taalkundig systeem enigszins kent, kan met die kennis uit de eerste zeventig pagina’s van dit boek, anderen zelf bijscholen en/of onderwijzen. Zo erkennen, ondersteunen en helpen wij elkaar, we stappen dan uit de prehistorische tijd. Het woordenboek is verkrijgbaar via onze website, Bol.com en onderstaande verkooppunten in Amsterdam.

  

 

VERKOOPPUNTEN

Bezorgen en afhalen:  

 

Afhaalpunten Amsterdam: